Thương hiệu: Tanaphar

Công ty cổ phần Tanaphar được hình thành năm 2006, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước có những bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng hội nhập với thị trường thế giới. Đến nay, Tanaphar đã cung cấp hơn 100 đầu sản phẩm, cho hơn 60 triệu khách hàng mỗi năm. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm trong nước, chúng tôi còn liên tục nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các tổng công ty, tập đoàn trên thế giới. Sản phẩm của Tanaphar đã có mặt trên 50 quốc gia… đánh dấu sự thành công của chúng tôi trên thị trường thế giới.

Thương hiệu nổi bật

Ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện

OmiCare là ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với các tính năng nổi bật: Mua sắm, Sổ tay thuốc, Tra cứu và tư vấn online với Dược sĩ và Bác sĩ gia đình Omi

omipharma app