ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Vui lòng đọc kĩ toàn bộ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng website Omipharma.vn.

Khi sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web này.

Các trang web của Công ty OmiCare và các trang web của công ty con của chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng các trang web của Omi Pharma có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận những thay đổi đó.

 

 1. Phạm vi áp dụng 

 1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website/Ứng Dụng; Và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

 1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

 Mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Omi Pharma và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

 2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

 2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

 Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website/Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Omi Pharma tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website/Ứng Dụng sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, Omi Pharma gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website/Ứng Dụng và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

Bước 2: Omi Pharma gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

- Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc

- Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa Omi Pharma và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Omi Pharma gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Omi Pharma có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

- Omi Pharma/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;

- Omi Pharma nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây);

Omi Pharma sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

 

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng
2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

(i)  Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

1.    Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Omi Pharma quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

-      Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  (hotline: 1900 XXXX); Và/Hoặc

-      Gửi yêu cầu qua email: cskh@omipharma.vn.

2.    Omi Pharma xác nhận qua email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

(ii)  Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàng tải trên Website/Ứng Dụng.

2.2.2. Omi Pharma có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

(i)   Khi Omi Pharma phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Omi Pharma):

1.    Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của Omi Pharma để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc

2.    Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Omi Pharma để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;

3.    Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

(ii)  Khi Omi Pharma/nhân viên giao hàng của Omi Pharma không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Omi Pharma diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Omi Pharma sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Omi Pharma có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Omi Pharma sẽ chủ động hủy.

(iv) Các trường hợp Omi Pharma có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng. 

 2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Omi Pharma có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

(ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

(iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

Vì vậy, Omi Pharma có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Omi Pharma để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Omi Pharma sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 3. Giá cả và thanh toán

 3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Omi Pharma.

 3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Omi Pharma trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

 3.3. Omi Pharma có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Omi Pharma.

 3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Omi Pharma chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ;

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại Omi Pharma. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Omi Pharma, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Omi Pharma để được xử lý kịp thời;

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

 4. Giao nhận sản phẩm

 4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Omi Pharma hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được Omi Pharma yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng đối chiếu trước khi nhận hàng.

 4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

 5. Đổi, trả sản phẩm

 Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

 6. Điểm thưởng và đổi điểm

 Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Omi Pharma tại từng thời điểm.

 Omi Pharma khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Omi Pharma để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

 7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

 7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Omi Pharma theo số hotline 0868680303 hoặc email cskh@OmiPharma.com. Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Omi Pharma gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

 7.2. Bảo hành Sản Phẩm:

Các Sản Phẩm sẽ được bảo hành (Nếu có) theo chính sách của nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất. Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thắc mắc, Khách Hàng có thể liên hệ theo thông tin hướng dẫn hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Omi Pharma theo số hotline 0868680303 hoặc email cskh@Omipharma.com để được hỗ trợ.

 8. Bảo mật thông tin

 8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

 8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

 9. Giới hạn trách nhiệm

 Trong mọi trường hợp, Omi Pharma không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Omi Pharma sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Omi Pharma gây ra.

 10. Trang web của chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào

 Các nội dung trên trang web của Omi Pharma như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp giấy phép của Omi Pharma và các tài liệu khác trong trang web của Omi Pharma (sau đây được đề cập tới với tên gọi “Nội dung”) chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những gì mà trang web truyền đạt không thể thay thế cho ý kiến, việc chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các chuyên gia y tế. Chúng tôi khuyên Khách Hàng luôn ưu tiên tìm hiểu và tham khảo ý kiến của bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy khi tìm hiểu về các loại bệnh. Đừng bao giờ trì hoãn việc hỏi xin ý kiến của các chuyên gia vì những nội dung mà Khách Hàng đọc được trong trang web của Omi Pharma.

Nếu Khách Hàng đang trong trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc 115. Omi Pharma không khuyến khích Khách Hàng tự thực hiện các xét nghiệm, sử dụng các sản phẩm, quy trình, các ý kiến và những thông tin được nhắc tới trên trang web. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi Omi Pharma, cán bộ công nhân viên của Omi Pharma, những cá nhân được Omi Pharma mời hợp tác cung cấp nội dung và những khách vãng lai đóng góp nội dung trên Omi Pharma hoàn toàn không liên quan tới Omi Pharma và là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên trang web của Omi Pharma có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng trang web cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng trang web.

 11. Về việc sử dụng nội dung

 Khách Hàng được phép xem và tải 1 bản sao của tài liệu nằm trong website omipharma.vn với mục đích cá nhân, phi thương mại của Khách Hàng và đòi hỏi Khách Hàng phải trích dẫn nguyên tất cả thông báo về bản quyền của chúng tôi (Ví dụ © 2018, Công ty OmiCare), thông báo “Bản quyền đã được bảo hộ” cùng các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung.

Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bản quyền được quản lý bởi pháp luật Việt Nam, pháp luật Nhật Bản và các pháp luật quốc tế khác. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về Omi Pharma hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi sẽ được coi như một hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo tới người dùng.

Nếu Khách Hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của Khách Hàng tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà Khách Hàng lấy từ trang web của chúng tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

 12. Trách nhiệm pháp lý của Omi Pharma và bên cấp phép

 Tất cả các nguy cơ khi Khách Hàng sử dụng nội dung của website omipharma.vn do chính người sử dụng chịu trách nhiệm mà không có bất cứ liên quan nào đến Omi Pharma.

Khi sử dụng trang web của Omi Pharma, thông tin được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Omi Pharma cũng như các nhà cung cấp của chúng tôi thì Omi Pharma không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn, hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web của Omi Pharma.

Trang web và nội dung của Omi Pharma được cung cấp nguyên trạng tới người sử dụng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty OmiCare cũng như bên cấp phép cho chúng tôi không bảo đảm và chứng thực thương mại, đảm bảo quyền lợi của bên thứ 3. Omi Pharma, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm những điều dưới đây:

Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các trang web của Omi Pharma.

Việc tuân thủ theo bất cứ quy định nào của nhà nước của bên thứ 3

Omi Pharma, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba được đề cập trên trang web của Omi Pharma sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên và là hậu quả của một sự kiện, thương tích/tử vong, thâm hụt lợi nhuận hay các thiệt hại gây ra bởi việc mất dữ liệu hoặc các trở ngại trong kinh doanh) có nguyên nhân từ việc sử dụng không hiệu quả trang web hoặc nội dung của Omi Pharma.

Omi Pharma, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba được đề cập đến trên các trang web của Omi Pharma không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân, kể cả tử vong gây ra bởi việc sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc nội dung của trang web của chúng tôi.

 13. Thanh tìm kiếm và link dẫn sang những trang web khác

 Omi Pharma có thể cung cấp các link dẫn sang trang web của bên thứ ba. Omi Pharma cũng có thể lựa chọn và ưu tiên một số trang web nhất định khi Khách Hàng nhập cụm từ tìm kiếm và Omi Pharma cũng có thể cho phép các đơn vị quảng cáo hiện quảng cáo và các nội dung được tài trợ khi một số cụm từ tìm kiếm nhất định được nhập vào. Omi Pharma không khuyến khích cũng như bảo đảm cho nội dung trên trang web của bên thứ ba. Omi Pharma không chịu trách nhiệm hay đảm bảo cho tính chính xác của nội dung trang web được dẫn link hay nằm trong trang web của Omi Pharma, các trang web của bên thứ ba nằm trong kết quả tìm kiếm hay quảng cáo của chúng tôi.

Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bất cứ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng trang web của bên thứ ba cũng như chịu sự quản lý của các điều khoản và điều kiện của trang web của các trang web này. Omi Pharma không xác nhận và đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức điều trị được quảng cáo trên các trang web của Omi Pharma.

 14. Bồi thường

 Khi sử dụng nội dung trên trang web Omipharma.vn, Khách Hàng đã đồng ý rằng công ty Cổ phần Omi Pharma, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách hiệm và hòa giải từ phía Khách Hàng.

 15. Quyền hạn

 Khách Hàng cần đồng tình rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với Omi Pharma hoặc trang web của Omi Pharma là của tòa án quốc gia Nhật Bản và Việt Nam. Khách Hàng cũng cần đồng tình và chấp thuận thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của Nhật Bản nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến Omi Pharma hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật Việt Nam và Nhật Bản mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật của các nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

 16. Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang omipharma.vn của Omi Pharma và các vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền.

 Nếu Khách Hàng cho rằng bất kỳ tài liệu mà Khách Hàng truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, Khách Hàng có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kĩ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với trung tâm bản quyền của Omi Pharma (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

Bước 1: Xác định nội dung đã được đăng kí mà bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của Khách Hàng. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ, URL) bản quyền nội dung.

Bước 2: Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của Khách Hàng và nội dung của tài liệu đó. Khách Hàng vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.

Bước 3: Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Khách Hàng nếu có.

Bước 4: Lời tuyên bố rằng Khách Hàng tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đơn vị đại diện hoặc pháp luật.

Bước 5: Lời tuyên bố rằng thông tin Khách Hàng cung cấp là chính xác và chỉ ra rằng “nhận thức được hình phạt về tội khai man”, Khách Hàng chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.

Bước 6: Một chữ ký hoặc dấu hiệu điện tử có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

 Đại lí quản lí các vấn đề bản quyền của trang web của Omi Pharma có địa chỉ:

Công ty Cổ phần OmiCare

Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, Omi Pharma duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web khi thuê bao và tài khoản ấy vi phạm.

 17. Thỏa thuận chung

 17.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 17.2. Omi Pharma và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website/Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Omi Pharma có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website/Ứng Dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Omi Pharma sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Omi Pharma lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

 17.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

 17.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Omi Pharma và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

 

omipharma app

Tải ngay app OMICARE

Nhận thông báo KHUYẾN MẠI từ Omi Pharma & Clinic

OmiCare là ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với các tính năng nổi bật: Đặt lịch khám online, Sổ y bạ điện tử, Lịch sử sử dụng thuốc, Nhắc uống thuốc, Tra cứu thuốc, Mua thuốc online theo đơn, Tư vấn sức khỏe với Dược sĩ gia đình

  • Hướng dẫn sử dụng OmiCare - Ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt